Kynologická jednota ČR z.s. pořádala

16. září 2017

IV. ročník Mistrovství KJ – ČR dle ZPU-S


I. ročník Mistrovství republiky KJ - ČR mládeže do 18ti let dle ZPU-1Místo: ZKO Lety Praha - západ, Sokolská 315, 252 29 Lety u Dobřichovic, www.kklety.cz

Soutěžní kategorie:
ZPU-S v plném rozsahu (pořadí cviků i oddílů může být měněno)
ZPU-1 mládež do 18ti let v plném rozsahu - povinný cvik: hlídání předmětu
Podmínkou účasti není splnění nižších zkoušek KJ - ČR.

Upozornění: při této akci lze získat zapsání zkoušky ZPU-S (podmínkou úspěšné splnění zkoušky ZPU-1) nebo ZPU-1 (podmínkou úspěšné splnění zkoušky ZOP).

Organizační výbor:
Ředitel: Vladimír Kasl, elektro.kasl@seznam.cz, mobil: 731 489 759
Vedoucí disciplín: Ing. Tomáš Suchánek
Vedoucí kanceláře: Ing. Gabriela Stará

Sbor rozhodčích:
 ZPU-SZPU-1
Hlavní rozhodčí:     Václav Famfulík Jan Plšek
Rozhodčí: Mgr. Dana Havlová     
Jindřich Hon
Rudolf Baudyš
Záložní rozhodčí:Stanislav Uriánek

Změna rozhodčích je vyhrazena.

Pozvánka

Propozice

ON-LINE PŘIHLÁŠKA


V přihlášce uveďte variabilní symbol platby, kterým je datum narození psovoda.
Přihláška bude akceptována až po obdržení platby, poté bude účastníkovi její přijetí potvrzeno.
Při prezenci předloží závodník očkovací průkaz, průkaz původu a výkonnostní průkaz psa.

Uzávěrka přihlášek spolu s úhradou startovného: 2. září 2017


Startovné:
Kategorie ZPU-S - ve výši 300 Kč / 1 pes
Kategorie ZPU-1 (mládež) - ve výši 200 Kč / 1 pes

Úhrada startovného na účet č.: 211410181/0300
Variabilní symbol platby stejný jako v přihlášce: datum narození psovoda.

V případě neúčasti na akci se startovné nevrací.

Maximální počet startujících je omezen na 20 v každé kategorii – v případě většího zájmu rozhoduje termín úhrady startovného.Obecné podmínky účasti: v souladu se ZŘ KJ - ČR
Závodníci jsou povinni po celou dobu soutěže dodržovat zákon na ochranu zvířat, je zakázáno používat jakékoliv korekční pomůcky (stnaté, elektronické obojky apod.).
Závodník je povinen dodržovat pravidla sportovního chování.
Psovod zodpovídá za všechny škody způsobené psem. Je povinen dodržovat základní hygienická pravidla a uklízet po svém psovi. K venčení používat doporučené prostory.
Každý závodník musí být přítomen až do ukončení závodu.

Veterinární podmínky účasti:
Všichni zúčastnění psi musí být klinicky zdrávi, mít platné očkování zapsané v příslušných dokladech, které budou předloženy při zdravotní přejímce.
Háravé feny musí být nahlášeny při přejímce a až do doby tréninku/závodu se musí zdržovat mimo prostor cvičiště.

Časový harmonogram:
pátek 15. září
15.00 - 18.00    Oficiální trénink
sobota 16. září
7.00 - 8.00Zdravotní (veterinární) přejímka, prezence závodníků a losování
8.00 - 8.15Nástup závodníků
8.30 -16.00 Posuzování disciplín dle rozpisu
17.00Vyhlášení výsledků
18.00Předpokládané ukončení závodu


Upřesnění posuzování závodníků podle počtu účastníků obdrží písemně každý účastník spolu s vylosovaným startovním číslem.

Při rovnosti bodů rozhodují bodové výsledky v pořadí: výsledky speciálních cviků, stopy, v případě opětovné rovnosti bodů los.

 

Předchozí ročníky Mistrovství KJ–ČR dle ZPU-S

I. ročník, II. ročník, III. ročník