Bilance zkoušek

Snaha KJ ČR o aktivizaci práce se psy přináší očekávané výsledky. Podařilo se zaplnit bílé místo v našem systému zkouškové činnosti ve výkonu psů.

Kynologická veřejnost rychle pochopila záměry uvedených řádů o čemž svědčí nebývalý nárůst zájmu.

S nutností uspokojování prudkého nárůstu zájmu o zkoušky dokončila KJ ČR vyškolení svých vlastních rozhodčích tak, aby bylo pokryto v optimální míře celé území naší republiky. Velmi kvalifikovaný sbor rozhodčích plní zároveň poradní funkci v oblasti svého působení pro kluby i jednotlivce.

Statistika úspěšně složených zkoušek ovladatelnosti a upotřebitelnosti KJ ČR.

Rok Zkoušky ovladatelnosti a upotřebitelnosti Index růstu Podíl jednotlivých druhů zkoušek (%)
Počet akcí ZOP ZPU-1 ZPU-2 ZPU-S CELKEM ZOP ZPU-1 ZPU-2 ZPU-S CELKEM
1998 38   213   156   14   x   383    1,00  55,6   40,7   3,7   x   100 
1999 47   340   134   4   x   478    1,27  71,1   28,0   0,8   x   100 
2000 55   427   136   12   x   575    1,57  74,3   23,7   2,1   x   100 
2001 95   760   245   37   x   1 042    2,86  72,9   23,5   3,6   x   100 
2002 129   997   289   44   x   1 330    3,47  75,0   21,7   3,3   x   100 
2003 121   830   269   44   x   1 143    2,98  72,6   23,5   3,8   x   100 
2004 121   878   237   31   x   1 146    2,99  76,6   20,7   2,7   x   100 
2005 138   949   292   33   x   1 274    3,33  74,5   22,9   2,6   x   100 
2006 139   842   221   27   x   1 090    2,85  77,2   20,3   2,5   x   100 
2007 145   1 025   325   46   x   1 396    3,64  73,4   23,3   3,3   x   100 
2008 152   1 217   286   54   x   1 557    4,07  78,2   18,4   3,5   x   100 
2009 156   1 171   306   61   x   1 538    4,02  76,1   19,9   4,0   x   100 
2010 168   1 166   278   49   7   1 500    3,92  77,7   18,5   3,3   0,5   100 
2011 184   1 245   370   56   7   1 678    4,38  74,2   22,1   3,3   0,4   100 
2012 167   1 137   312   49   9   1 507    3,93  75,4   20,7   3,3   0,6   100 
2013 152   1 007   250   50   12   1 319    3,44  76,3   19,0   3,8   0,9   100 
2014 156   981   272   39   6   1 298    3,39  75,6   21,0   3,0   0,5   100 
2015 115   750   193   24   4   971    2,54  77,2   19,9   2,5   0,4   100 
2016 111   733   164   34   10   941    2,46  77,9   17,4   3,6   1,1   100 
2017 105   698   206   13   10   927    2,42  75,3   22,2   1,4   1,1   100 
2018 99   592   153   23   3   771    2,01  76,8   19,8   3,0   0,4   100 
2019 93   549   117   15   9   690    1,80  79,6   17,0   2,2   1,3   100 
2020 51   361   70   9   2   442    0,92  81,7   15,8   2,0   0,5   100 
2021 75   495   121   18   0   634    1,10  78,1   19,1   2,8   0,0   100 
CELKEM 2 812   19 363   5 402   786   79   25 630    75,5   21,1   3,1   0,3   100 

Průměrný počet zkoušek na 1 akci = 9,1Velmi příznivá je skutečnost, že stále více a více projevují zájem o činnost motivovanou zkouškovými řády KJ ČR i přímo chovatelské kluby. Celá řada z nich využívá zkoušek jako kriterium chovnosti např. pro plemeníky nebo pro třídy chovnosti apod. Skládání zkoušek organizují kluby v rámci svých letních táborů nebo územních výcvikových center.

Několik výcvikových organizací již uspořádalo i závody podle zkušebního řádu KJ ČR. Při těchto závodech najdou vyžití jak zkušenější výcvikáři (ve vyšších kategoriích) tak i ti, pro něž práce se psem je příjemným využitím volného času ve prospěch svého čtyřnohého přítele.

Od roku 2013 je pořádáno Mistrovství republiky KJ ČR (dle ZPU-S).

Dosavadní zkušenosti potvrzují, že se podařilo správně nastavit parametry zkoušek KJ ČR, které splňují svůj záměr a poslání.


Aktualizováno: 26.1.2022