Bilance zkoušek

Snaha KJ-ČR Brno o aktivizaci práce se psy přináší očekávané výsledky. Podařilo se zaplnit bílé místo v našem systému zkouškové činnosti ve výkonu psů.

Kynologická veřejnost rychle pochopila záměry uvedených řádů o čemž svědčí nebývalý nárůst zájmu.

S nutností uspokojování prudkého nárůstu zájmu o zkoušky dokončila KJ-ČR Brno vyškolení svých vlastních rozhodčích tak, aby bylo pokryto v optimální míře celé území naší republiky. Velmi kvalifikovaný sbor rozhodčích plní zároveň poradní funkci v oblasti svého působení pro kluby i jednotlivce.

Statistika úspěšně složených zkoušek ovladatelnosti a upotřebitelnosti KJ-ČR Brno.

Rok Zkoušky ovladatelnosti a upotřebitelnosti Index růstu Podíl jednotlivých druhů zkoušek (%)
Počet akcí ZOP ZPU-1 ZPU-2 ZPU-S CELKEM ZOP ZPU-1 ZPU-2 ZPU-S CELKEM
1998 38   213   156   14   x   383    1,00  55,6   40,7   3,7   x   100 
1999 47   340   134   4   x   478    1,27  71,1   28,0   0,8   x   100 
2000 55   427   136   12   x   575    1,57  74,3   23,7   2,1   x   100 
2001 95   760   245   37   x   1 042    2,86  72,9   23,5   3,6   x   100 
2002 129   997   289   44   x   1 330    3,47  75,0   21,7   3,3   x   100 
2003 121   830   269   44   x   1 143    2,98  72,6   23,5   3,8   x   100 
2004 121   878   237   31   x   1 146    2,99  76,6   20,7   2,7   x   100 
2005 138   949   292   33   x   1 274    3,33  74,5   22,9   2,6   x   100 
2006 139   842   221   27   x   1 090    2,85  77,2   20,3   2,5   x   100 
2007 145   1 025   325   46   x   1 396    3,64  73,4   23,3   3,3   x   100 
2008 152   1 217   286   54   x   1 557    4,07  78,2   18,4   3,5   x   100 
2009 156   1 171   306   61   x   1 538    4,02  76,1   19,9   4,0   x   100 
2010 168   1 166   278   49   7   1 500    3,92  77,7   18,5   3,3   0,5   100 
2011 184   1 245   370   56   7   1 678    4,38  74,2   22,1   3,3   0,4   100 
2012 167   1 137   312   49   9   1 507    3,93  75,4   20,7   3,3   0,6   100 
2013 152   1 007   250   50   12   1 319    3,44  76,3   19,0   3,8   0,9   100 
2014 156   981   272   39   6   1 298    3,39  75,6   21,0   3,0   0,5   100 
2015 115   750   193   24   4   971    2,54  77,2   19,9   2,5   0,4   100 
2016 111   733   164   34   10   941    2,46  77,9   17,4   3,6   1,1   100 
CELKEM 2 389   16 668   4 735   708   55   22 166    75,2   21,4   3,2   0,2   100 

Průměrný počet zkoušek na 1 akci = 9,3Velmi příznivá je skutečnost, že stále více a více projevují zájem o činnost motivovanou zkouškovými řády KJ-ČR Brno i přímo chovatelské kluby. Celá řada z nich využívá zkoušek jako kriterium chovnosti např. pro plemeníky nebo pro třídy chovnosti apod. Skládání zkoušek organizují kluby v rámci svých letních táborů nebo územních výcvikových center.

Několik výcvikových organizací již uspořádalo i závody podle zkušebního řádu KJ-ČR Brno. Při těchto závodech najdou vyžití jak zkušenější výcvikáři (ve vyšších kategoriích) tak i ti, pro něž práce se psem je příjemným využitím volného času ve prospěch svého čtyřnohého přítele.

Od roku 2013 je pořádáno Mistrovství republiky KJ-ČR (dle ZPU-S).

Dosavadní zkušenosti potvrzují, že se podařilo správně nastavit parametry zkoušek KJ-ČR Brno, které splňují svůj záměr a poslání.


Aktualizováno: 18.1.2017