Základní informace

Garant zkoušek z výkonu KJ-ČR: Ing.Luděk Novák
Kontakt: novak.km@centrum.cz, 773 435 501
Provádí delegaci rozhodčích na základě včas zaslané přihlášky zkoušek (e-mailem).

Pracovní certifikáty vydává Anna Čechová. Je třeba poslat osvědčení o vykonané zkoušce, kopie PP a 100,-Kč.
Kontakt: Anna Čechová, U Hvězdárny 968, 337 01 Rokycany, cechova.an@tiscali.cz, 371 723 429, 732 729 212

Přípustné počty psů na zkouškách
Minimální počet účastníků zkoušek není stanoven.
Maximální počty účastníků zkoušek na 1 akci:
a)pouze ZOP ..............................................15 psů
b)ZOP + ZPU-1 .........................................12 psů
c)akce se zkouškami ZPU-2 nebo ZPU-S ...8 psů

Po dohodě pořadatele s rozhodčím lze počet psů na zkouškách eventuálně přiměřeně zvýšit (např ad. a) až na 20).


Aktualizováno: 15.2.2023